Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předseda okresního sdružení Strakonice - MUDr. Michal Pelíšek, MBA

abc_5285-----kopie.jpg

MUDr. Michal Pelíšek vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako zástupce primáře neurologického oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. Od roku 2006 - 2018 působil také jako člen kolegia děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je členem Etické komise a Rady kvality Nemocnice Strakonice. Předsedou okresního sdružení lékařů ČLK Strakonice byl poprvé zvolen na volebním shromáždění dne 18. března 2010.

pevná linka: 383 314 281

email: pelisek@nemst.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představenstvo okresního sdružení

Představenstvo okresního sdružení je řídícím a výkonným orgánem okresního sdružení. Registruje nové členy a vede seznam členů okresního sdružení, hospodaří s majetkem svěřeným okresnímu sdružení komorou a spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy.

Členy představenstva jsou: MUDr. Michal Pelíšek, MBA (předseda), MUDr. Jaroslav Mareš (místopředseda), MUDr. Alena Dvořáková, MUDr. Martina Hlinková, MUDr. Josef Holák, MUDr. Zbyněk Hrdlička, MUDr. Josef Linhart, MUDr. Josef Moltaš a MUDr. Tomáš Fiala, ml.

 

Čestná rada okresního sdružení

Čestná rada okresního sdružení vykonává disciplinární pravomoc vůči jeho členům.

Členy čestné rady jsou: MUDr. Milada Cihlová (předsedkyně),  MUDr. Vladimír Cílek, MUDr. Jan Vaňata, MUDr. Jan Wiendl a MUDr. Vilém Zoubek.

 

Revizní komise okresního sdružení

Revizní komise okresního sdružení kontroluje činnost okresního sdružení, pozastavuje rozhodnutí představenstva, je-li v rozporu s právními předpisy, řády a ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloží okresnímu shromáždění a podává návrh na zahájení disciplinárního řízení.

Členy revizní komise jsou: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, MUDr. Radek Chalupa, MUDr. Martin Kubíček, MUDr. Jan Nýdl a MUDr. Miloslav Sýkora (předseda)