Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Každý lékař, který  vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být  ze zák. 220/1991 Sb. členem České lékařské komory (dále jen ČLK). 


K tomu, aby se lékař stal členem ČLK (Stavovský předpis ČLK č. 5 - Zásady evidence členství v ČLK) , je nutno udělat několik níže uvedených kroků:

  1. Vyplnit žádost o členství
  2. Přiložit ověřenou kopii dokladu o ukončení studia na lékařské fakultě. Lékaři, který se hlásí do ČLK před promocí a nemá lékařský diplom, stačí potvrzení o ukončení studia, které vydává studijní oddělení lékařských fakult. 
  3. Lékař, který není absolventem LF v ČR, musí navíc předložit ověřenou kopii dokladu o uznání kvalifikace dle zákona č. 95/2004 Sb., povolení k výkonu lékařské činnosti na území ČR, které vydává MZ ČR (více zde) a ověřenou kopii nostrifikace absolventského diplomu, kterou vydává MŠMT ČR nebo UK v Praze.
  4. Osobně předat výše zmíněné dokumenty v  naší kanceláři okresního sdružení ČLK Strakonice (pracovní doba), nebo je poslat doporučeně poštou.
  5. Registrační poplatek 100,- Kč se zpravidla platí při podání žádosti v hotovosti v kanceláři (lze ho však  zaplatit  i složenkou nebo převodem).

Co se bude dít poté:
  1. Kancelář okresního sdružení Vám vydá doklad o předložení žádosti o členství.
  2. Vaše žádost bude  obratem odeslána k přijímacímu řízení do centrální kanceláře ČLK v  Olomouci, odkud Vám bude ve lhůtě jednoho měsíce  zasláno doporučeně rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) za člena ČLK.