Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti představenstva OS ČLK Strakonice za rok 2015

6. 12. 2015

Vážené kolegyně a kolegové,

předkládám Vám zprávu o činnosti představenstva ČLK Strakonice za uplynulý rok doplněnou o aktuální informace z dění v českém zdravotnictví. Pokusím se být co nejvíce stručný.

 

1) Od posledního okresního shromáždění přijalo naše okresní sdružení 4 nové členy, a to kolegy: Evu Pozděnovou, Vilmu Drncovou, Romana Zarembu a Lucii Jiskrovou. Máme nyní tedy celkem evidováno 252 členů, z toho je 198 aktivně pracujících, 17 na rodičovské dovolené a 37 nepracujících důchodců. Ve skupině aktivně pracujících lékařů je 21 lékařů nad 65 let.

2) V uplynulém roce opakovaně jednaly všechny zvolené skupiny našeho sdružení. Představenstvo pracovalo ve složení – Pelíšek, Mareš, Dvořáková, Hlinková, Holák, Hrdlička, Linhart, Moltaš a Žemličková. Revizní komise je složena z kolegů – Sýkora, Fiala, Chalupa, Kubíček a Nýdl. Čestná rada pak ve složení Vaňata, Cihlová, Cílek, Wiendl a Zoubek. Při této příležitosti mi dovolte poděkovat za skvěle odvedenou práci Dr. Vaňatovi, který ke konci tohoto roku rezignoval na funkci předsedy Čestné rady. Novému předsedovi, kterým se stal MUDr. Vilém Zoubek, přeji hodně úspěchů a tolerance!

Představenstvo řešilo běžnou agendu, která mu ze stavovských předpisů náleží – zejm. vydávalo diplomy celoživotního vzdělávání a další. Úspěšná byla akce na podporu vzdělávání mladých lékařů do 30 let, na tuto aktivitu bylo celkově letos vyplaceno skoro 13000 Kč. V této aktivitě budeme nadále pokračovat. ČLK se také podílela na organizaci několika vzdělávacích akcí.

Došlo k přestěhování kanceláře komory do zmodernizovaných prostor v budově hlavního vstupu do nemocnice. Možnost sdílet zaměstnance a prostory s nemocnicí je pro ČLK výhodné a vedení nemocnice za to patří náš dík.

 

3) O víkendu 21.-22.11. se konal 29. Sjezd ČLK v Brně, delegáty byly Jan Kovář a Michal Pelíšek. Svůj mandát na dalších 5 let obhájil ve funkci prezidenta MUDr. Milan Kubek, získal silný mandát (byl však jediným kandidátem). Proběhla i volba představenstva ČLK, za Jihočeský kraj pokračuje ve funkci člena představenstva nadále MUDr. Ota Mach (praktický lékař z ČB).

 

4) Hlavní témata diskutovaná na sjezdu

A, vzdělávání lékařů: legislativním procesem prochází novela zákona 95/2004 Sb. o vzdělávání lékařů, pouze částečně reflektuje stanovisko odborné komise složené ze zástupců ČLK, LF a odborných společností. Účinnost se předpokládá od března 2016 (po schválení Parlamentem). Novela počítá s 33 základními obory, u většiny oborů bude zkrácena délka vzdělávání, budou v zákoně jasně definovány pojmy jako dohled a dozor nad školenci. Ne moc přehledný a administrativně náročný systém rezidenčních míst novela zákona zásadně nemění.

B, Seznam zdravotních výkonů: ČLK požaduje valorizaci ceny práce lékaře (která stagnuje od r. 2006) a zejména změnu sazebníku na reálný ceník. SZV byl za poslední rok 2x novelizován, 1 novela vrátila časy interních vyšetření, druhá novela, která nabývá účinnosti od 1/2016) zvyšuje cenu práce lékaře o 10%, nutno však podotknout, že reálný výši odměny lékaře stanoví úhradová vyhláška.

C, Dohody s VZP – zmírnění regulací za roky 2014 a 2015, kompenzace pro ambulantní internisty, kompenzace za zrušené regulační poplatky, bonifikace držitelů diplomů ČZV, smlouvy na dobu neurčitou pro ambulantní specialisty a gynekology. ČLK nadále prosazuje zavedení trvalých smluvních vztahů do zákona. Jako ideálníí stav si ČLK představuje bezesmluvní vztahy.

D, Platba za státního pojištěnce – stagnovala 4 roky na 723 Kč/měs, za ministrů Holcáta a Němečka se zvýšila a od 1.1.2016 bude činit 870 Kč/měs.

E, Lékařské pohotovostní služby – podpora zapojení praktických lékařů, pamatuje na ni úhradová vyhláška pro rok 2016.

F, Novely zákonů

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění – možnost dědění a prodeje praxí fyzických osob včetně smluv se ZP

G, Podpora LOK ve snaze o navyšování platů lékařů.

H, Úhradová vyhláška 2016

ČLK se zasadila např. za zrušení povinnosti PL provádět návštěvní služby minim. 2 hodiny týdně, počet provedených preventivních prohlídek se bude hodnotit jen ve věku 40-80 let, zrušení poklesu kapitace za pacienty, kteří PL nenavštěvují, bonifikace za služby na LSPP a další.

 

Děkuji za pozornost,

MUDr. Michal Pelíšek

 

Náhledy fotografií ze složky OS 2015