Jdi na obsah Jdi na menu
 


2011 duben - Zápis z jednání představenstva

25. 4. 2011

Zápis z jednání představenstva OS ČLK Strakonice - 14. 4. 2011

 

Přítomni:       MUDr. Pelíšek, MUDr. Horný, MUDr. Mareš, MUDr. Fialová,
                        MUDr. Hlinková, MUDr. Zoubek
 
Omluveni:      MUDr. Maxová, MUDr. Moltaš, MUDr. Linhart
 
  1. Představenstvo vzalo na vědomí informace předsedy o
a)         průběhu jednání Krajské rady ČLK – Jihočeský kraj, které se konalo ve                Strakonicích dne 5. dubna 2011 (hlavní projednané body: informace MUDr.    Oty Macha o činnosti představenstva, příprava některých nových legislativních        norem (zejm. vyhláška o minimálním personálním vybavení zdravotnických          zařízení, vyhláška o technickém vybavení zdravotnických zařízení), personální             rekonstrukce Vědecké rady ČLK, změny ve fungování LSPP a RZS        v Jihočeském kraji, dopady akce Děkujeme, odcházíme)
b)        jmenování MUDr. Houšky členem akreditační komise MZd ČR pro obor             neurologie (na návrh okresního sdružení ČLK Strakonice)
c)         výběrových řízeních, které proběhly v posledních 3 měsících
d)        stavu výběru členských příspěvků pro rok 2011 (t.č. pouze 1 lékař, který  příspěvek neuhradil)
e)         stavu projednávání stížností
f)         dohodě s vedením Nemocnice Strakonice o spolupráci při přihlašování     čerstvých  absolventů za členy ČLK
 
  1. Představenstvo vzalo na vědomí, že v souladu s rozhodnutím představenstva ze dne 22/12/2010 vyplatila kancelář OS ČLK Strakonice částku Kč 23 171,-  jako finanční podporu mladým lékařů na zakoupení odborné literatury. Podpora byla vyplacena těmto lékařům (dr. Regalová, dr. Urbánková, dr. Vlková, dr. Češková, dr. Novák, dr. Burjanová, dr. Hudcová, dr. Chríbiková, dr. Housková, dr. Zemanová, dr. Hůdová, dr. Kozyr, dr. Pavelka M., dr. Hrnčířová, Dr. Hlavatá K., dr. Kovář, dr. Waloszková)
 
  1. Představenstvo vzalo na vědomí přijetí nových členů: MUDr. Hudcová,
      MUDr. Chumová, MUDr. Demut
 
  1. Představenstvo vzalo na vědomí  souhlas s udělením licence pro MUDr. Hrdličku a MUDr. Straku
 
  1. Představenstvo souhlasilo s úlevou od placení členských příspěvků:
      z důvodu pracovní neschopnosti a následně nástupu na MD: MUDr. Eva Fialová –         příspěvek ve výši Kč 558,-
      z důvodu čerpání mateřské dovolené: MUDr. Zahradníková, MUDr. Brzáková, MUDr. Cafourková, MUDr. Zimmermannová, MUDr. Křemenová, MUDr. Zaplatílková,    MUDr. Radka Gregorová, MUDr. Pokorná
 
 
 
 
 
  1. Představenstvo odsouhlasilo vydání „Oprávnění k předpisu léčiv“ pro tyto lékaře:
      MUDr. Neubauerová, MUDr. K. Houšková, MUDr. Katolická, MUDr. Jiskrová,
      MUDr. Vávra, MUDr. Černý, MUDr. Dagmar Gregorová
 
  1. Představenstvo odsouhlasilo vydání „Diplomu celoživotního vzdělávání“ pro tyto lékaře: MUDr. Hrdlička, MUDr. Jíňová, MUDr. Straková J.
 
  1. Představenstvo vzalo na vědomí návrh rozpočtu hospodaření na rok 2011. Tento návrh byl zaslán ke schválení do Olomouce (naše okresní shromáždění lékařů nebylo usnášeníschopné)
 
 

zápis schválil: MUDr. Michal Pelíšek, předseda OS ČLK Strakonice