Jdi na obsah Jdi na menu
 


2010 prosinec - Zápis z jednání představenstva

25. 4. 2011

Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Strakonice - 22. 12. 2010

 

Přítomni:

MUDr. Pelíšek, MUDr. Horný, MUDr. Mareš, MUDr. Moltaš, MUDr. Zoubek
 
Omluveni:
MUDr. Hlinková, MUDr. Maxová, MUDr. Fialová, MUDr. Linhart
 
  1. Představenstvo vzalo na vědomí informace předsedy o
a) průběhu sjezdu ČLK v Praze a volbě nového prezidenta a představenstva ČLK
b) vydání novely vyhlášky č. 189/2009 Sb. (o oborech specializačního vzdělávání lékařů…)
c) problematice vydávání licencí v našem okresu
d) hospodářském stavu okresního sdružení
e) aktuální situaci v souvislosti s akcí LOK-SČL „Děkujeme, odcházíme“
f) zvolení MUDr. Pelíška do pozice předsedajícího Jihočeské rady ČLK. Na únor/březen 2011 bude do Strakonic svoláno společné zasedání předsedů okresních sdružení ČLK.
 
  1. Představenstvo projednalo a schválilo vyplacení mimořádné odměny paní Renatě Kovářové, sekretářce OS ČLK Strakonice, ve výši Kč 5 000,-
 
  1. Představenstvo projednalo a schválilo vyplacení odměny formou dohody o provedení práce (instalace softwaru, údržba a poradenská činnost ) panu Milanu Škrlemu, IT technikovi, ve výši Kč 3 000,-
 
  1. Představenstvo projednalo a schválilo návrh předsedy na finanční podporu mladým lékařům registrovaných u okresního sdružení ČLK Strakonice.
 
Představenstvo stanovilo tyto podmínky:
a) člen okresního sdružení ČLK, kterému není ke dni 28. 2. 2011 více než 30 let, může kancelář OS ČLK Strakonice požádat o finanční podporu ve výši max. 1500 Kč na nákup odborné lékařské literatury, který doloží dokladem (event. doklady) o zakoupení („paragonem“). Bude-li cena za nákup knihy převyšovat částku 1500 Kč, bude vyplacena částka 1500 Kč.
b) žádosti mohou lékaři podávat do 28. února 2011
c) finanční podpora se vztahuje na odbornou literaturu zakoupenou v období 1.1.2010 – 28.2.2011
d) k žádosti je třeba vyplnit formulář zveřejněný na www stránkách OS ČLK Strakonice, vytisknout a společně s paragonem doručit do kanceláře OS ČLK Strakonice
e) podmínkou je řádné a včasné uhrazení členských příspěvků ČLK za rok 2011
 
Budou-li splněny výše uvedené podmínky, pověřuje představenstvo předsedu okresního sdružení, aby finanční podporu schválil a kancelář, aby částku vyplatila převodem na žadatelův bankovní účet.
 
Příklady:
I.                   lékařem bude předložen paragon za knihu v hodnotě 2000 Kč, bude vyplacena částka 1500 Kč
II.                lékařem bude předložen paragon za knihu v hodnotě 900 Kč, bude vyplacena částka 900 Kč
III.             lékařem budou předloženy paragony za 3 knihy v hodnotách (300, 800 a 400 Kč), bude vyplacena částka 1500 Kč
 
  1. Představenstvo vzalo na vědomí přijetí nových členů:
      MUDr. Matoušková, MUDr. Fartáková, MUDr. Hůdová, MUDr. Burjanová,
      MUDr. Vlková, MUDr. Češková, MUDr. Kozyr, MUDr. Hlavatá, MUDr. Pavelka,
      MUDr. Hrnčířová, MUDr. Sádlová
 
  1. Představenstvo odsouhlasilo vydání „Oprávnění k předpisu léčiv“ pro tyto lékaře:
      MUDr. Nájemníková, MUDr. Lederer, MUDr. Žampachová, MUDr. Černý,
      MUDr. Gregorová D., MUDr. Kalbáč, MUDr. Kalbáčová O., MUDr. Gregora D.,
     
  1. Představenstvo odsouhlasilo vydání „Diplomu celoživotního vzdělávání“ pro tyto lékaře :
      MUDr. Audolenský, MUDr. Adamová, MUDr. Žemličková, MUDr. Hlinková,
      MUDr. Muchl, MUDr. Samokhvalova
 
                                                                      
 
 
 
 
                       
 
       zápis schválil
       MUDr. Michal Pelíšek, předseda OS ČLK Strakonice